Novinky v dotačním programu NZÚ od 4.9.2017 (dotace pro rodinné domy)

Novinky v dotačním programu NZÚ od 4.9.2017 (dotace pro rodinné domy)

SOLÁRNÍ Panely Solární PANELY .CZ


Novinky v dotačním programu NZÚ od 4.9.2017 (dotace pro rodinné domy)

Novinky v dotačním programu NZÚ od 4.9.2017 (dotace pro rodinné domy)

Od 4. září letošního roku se otevírají nové možnosti v oblasti dotací pro rodinné domy v rámci programu Nová Zelená Úsporám. Vzhledem na to, že naše firma se specializuje na hybridní fotovoltaické elektrárny, tedy na fotovoltaiku s akumulací, zmíníme zde pouze ty podoblasti podpory, které se týkají fotovoltaických systémů s akumulací elektrické energie.

Základní podmínky pro získání dotace zůstávají stejné jako v předchozí výzvě:

 • max. instalovaný výkon nesmí být vyšší než 10 kWp
 • fotovoltaický systém musí být umístěn na stavbě, která je evidovaná v katastru nemovitostí
 • fotovoltaický systém musí být propojen s DS (distribuční soustavou) a to po 1.1.2016

Technické parametry komponentů systému:

 • hybridní měnič s minimální EURO účinností 92%
 • regulátor nabíjení s MPPT a minimální účinností 98%
 • minimální účinnost 15% pro monokrystalické a polykrystalické solární panely
 • minimální účinnost 10% pro tenkovrstvé amorfní fotovoltaické panely
 • v hybridním fotovoltaickém systému není dovoleno použití olověných startovacích akumulátorů a Ni-Cd baterií
 • míra využití vyrobené elektrické energie pro krytí spotřeby v místě výroby musí být alespoň 70% z celkového teoretického zisku hybridního systému
 • fotovoltaický systém musí zajistit automatické řízení systému v závislosti na aktuální výrobě a také spotřebě elektřiny s prioritním využitím pro pokrytí okamžité spotřeby elektrické energie (optimalizace vlastní spotřeby) a ukládání přebytků energie.

Další podrobnější informace o základních podmínkách získání dotace z programu NZÚ naleznete zde.

I nadále se budeme v tomto článku zabývat pouze informacemi o podoblastech podpory NZÚ, které se vztahují k hybridním elektrárnám, tedy k fotovoltaickým systémům s akumulací. První dvě podoblasti (C.3.5 a C.3.6) zůstávají stejné jako v minulé výzvě, novinkou bude podoblast C.3.7 a nově také bude možné získat podporu na rozšíření stávajícího fotovoltaického systému, na které již byla poskytnuta dotace v podoblasti C.3. (na některý z vyšších podporovaných fotovoltaických systémů). Tato možnost se tedy vztahuje např. na rozšíření hybridní elektrárny, na kterou již byla získána dotace v podoblasti C.3.5, na vyšší podporovaný systém, např. C.3.6 nebo C.3.7. Kromě splnění podmínek pro zvolenou podoblast podpory ovšem musí také dojít ke zvýšení využitelného zisku soustavy minimálně o 20% oproti předchozí schválené žádosti. Maximální výše dotace / podpory se v takovémto případě stanovuje jako rozdíl mezi max. výšemi podpory v příslušných podoblastech podpory C.3 (dle Tabulky 10 – Výše podpory v podoblasti C.3). Podrobnější informace naleznete v Závazných pokynech pro žadatele a příjemce podpory v podprogramu NZÚ RODINNÉ DOMY v rámci 3. výzvy k podávání žádostí (str. 18).

Podoblasti podpory programu NZÚ účinné od 4.9.2017 (vybrané pouze FV s akumulací):

1. podmínky podoblasti podpory C.3.5 – Fotovoltaický systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh∙rok

 • hybridní fotovoltaický systém musí dosáhnout alespoň minimálního využitelného zisku 1 700kWh kWh∙rok-1
 • hybridní fotovoltaický systém musí umožnit akumulaci přebytků vyrobené energie ve formě elektřiny, kdy minimální měrná kapacita akumulátoru je 1,75 kWh∙kWp-1 instalovaného výkonu. Pokud jsou ve fotovoltaickém systému použity akumulátory na bázi lithia (Li-Ion, LiFePO4, LiFeYPO), pak lze využít snížený požadavek na kapacitu baterií, nejméně však 1,25 kWh/kWp. Snížený požadavek nelze uplatnit pro akumulátory na bázi olova (včetně gelových, AGM a trakčních), Ni-MH, Ni-Fe.

2. podmínky podoblasti podpory C.3.6 – Fotovoltaický systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 3 000 kWh∙rok

 • fotovoltaický systém musí dosáhnout alespoň minimálního využitelného zisku 3 000kWh kWh∙rok-1
 • fotovoltaický systém musí umožnit akumulaci přebytků vyrobené energie ve formě elektřiny, kdy minimální měrná kapacita akumulátoru je 1,75 kWh∙kWp-1 instalovaného výkonu. Pokud jsou ve fotovoltaickém systému použity akumulátory na bázi lithia (tzn. Li-Ion, LiFePO4, LiFeYPO), pak lze využít snížený požadavek na kapacitu baterií, nejméně však 1,25 kWh/kWp. Snížený požadavek nelze uplatnit pro akumulátory na bázi olova (včetně gelových, AGM a trakčních baterií), Ni-MH, Ni-Fe.

3. podmínky podoblasti podpory C.3.7 – Fotovoltaický systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 4 000 kWh∙rok

 • fotovoltaický systém musí dosáhnout alespoň minimálního využitelného zisku 4 000kWh kWh∙rok-1
 • fotovoltaický systém, stejně jako v předchozích dvou zmiňovaných podoblastech podpory, musí umožnit akumulaci přebytků vyrobené energie ve formě elektřiny, kdy minimální měrná kapacita baterie je 1,75 kWh∙kWp-1 instalovaného výkonu. Pokud jsou ve fotovoltaickém systému použity akumulátory na bázi lithia (tzn. Li-Ion, LiFePO4, LiFeYPO), pak lze využít snížený požadavek na kapacitu baterií, nejméně však 1,25 kWh/kWp. Snížený požadavek nelze uplatnit pro akumulátory na bázi olova (včetně gelových, AGM a trakčních baterí), Ni-MH, Ni-Fe.
 • (některé fotovoltaické systémy z naší nabídky, na které lze dostat dotaci C.3.7, naleznete zde)

Další, podrobné informace ke zmiňovaným podporovaným hybridním systémům nebo i k dalším podporovaným systémům naleznete v Závazných pokynech pro žadatele a příjemce podpory v podprogramu NZÚ RODINNÉ DOMY v rámci 3. výzvy k podávání žádostí.

Pokud máte zájem o cenovou nabídku hybridní elektrárny od nás, kontaktujte nás. Na naše hybridní elektrárny lze získat podporu v rámci programu NZÚ, podoblast C.3.5, C.3.6 a C.3.7.
Solární panely.cz doporučují:

Jarní bundy | Outdoor bundy | Outdoor kalhoty | Street bundy | Rybářské potřeby | Fotovoltaické elektrárne | Solárne elektrárne | Fotovoltaické elektrárne | Ostrovné systémy